Thông báo về việc bắt buộc khai báo Tờ khai y tế trước khi quay trở lại KTX

Trung tâm Quản lý Ký túc xá thông báo:

  • Khai báo bắt buộc thông tin y tế đối với sinh viên về nghỉ lễ dịp 30/4 và 1/5
  • Yêu cầu sinh viên khai báo trung thực và đầy đủ các thông tin trước khi lên ở KTX
  • Sinh viên thực hiện khai báo tại đường link trên phần mềm / website / fanpage của Ký túc xá
  • Link khai báo thông tin y tế: https://forms.gle/H42GQ1Wy7gmPoGrPA

Trân trọng