Thông báo thời gian thu lệ phí và mức thu lệ phí xếp cho sinh viên

 

THÔNG BÁO

 • Căn cứ vào quyết định số 1787/QĐ- ĐHBK- TT QL KTX về mức thu lệ phí ở của sinh viên nội trú KTX năm học 2019-2020
 • Căn cứ vào kế hoạch xếp ở của sinh viên nội trú KTX năm học 2019-2020
 • Căn cứ vào nhu cầu xếp ở của sinh viên nội trú KTX kỳ II/2019-2020

Nhà trường và Trung tâm QL KTX xin thông báo thời gian thu lệ phí và mức thu lệ phí xếp cho sinh viên các khóa như sau:

 1. Thời gian ở kỳ II/2019-2020 được tính từ: 01/02/2020-30/06/2020
 2. Thời gian đăng ký và thu lệ phí với các trường hợp đăng ký ở KTX:
 • Đối với sinh viên đã ở kỳ I/2019-2020 tiếp tục ở kỳ II/2019-2020 đăng ký tại phòng trực CBQN: 31/12/2019-10/01/2020
 • Đối với sinh viên đăng ký ở mới kỳ II/2019-2020: Từ ngày 11/01/2020
 1. Địa điểm thu lệ phí: Tại phòng trực của cán bộ quản nhà các nhà sinh viên đang ở.
 2. Mức thu và đối tượng xếp ở:
STT Nhà Số lượng sv/phòng Đối tượng xếp ở Mức thu / SVCQ
1 B3, B5 10 K63, 64 (Nam, nữ) 230.000
2 B5b 6 K60 hệ kỹ sư, 61, 62, 63, 64, CĐN 200.000
3 ½ B6 8 K62,63 (nam, nữ) 290.000
4 ½ B6 10 K62, 64, NCS, CH (nam, nữ) 230.000
5 B7, B8, B13 8 K60 hệ kỹ sư, 61, 62, 63, 64, CĐN 160.000
6 B10 12 K62, 64 (Nam, nữ) 240.000
8 B9 6 K64, 63, 62 (Nam, nữ) 700.000
8 K64, 63, 62 (Nam, nữ) 525.000
10 K64, 63, 62 (Nam, nữ) 420.000
9 B13b 6 K63 (Nữ), CĐN 200.000
 • Kỳ II/2019-2020 Trung tâm sẽ thu lệ phí ở, tiền nước của sinh viên là 5 tháng/sinh viên/kỳ.
 • Tiền nước: 30.000 đ/ sv/ tháng với sinh viên các nhà không khép kín, tạm thu 30.000 đ/tháng đối với sinh viên các nhà khép kín (tương ứng với 3.5 m3/sv/tháng). Trung tâm sẽ theo dõi đồng hồ nước sử dụng của các phòng hàng tháng, đối với phòng nào vượt mức sẽ tiến hành thu bổ sung.
 • Tiền điện SV thanh toán theo chỉ số tiêu thụ trên công tơ hàng tháng.
 • Hệ CĐN, cao học, nghiên cứu sinh, văn bằng 2 thu thêm 40.000 đ/ sv/tháng so với mức thu quy định/ sv chính quy.

windows 10 pro satın al