Thông báo kế hoạch xếp ở và thu lệ phí kỳ I/2021-2022

Nhà trường và Trung tâm QL KTX xin thông báo thời gian thu lệ phí và mức thu lệ phí xếp cho sinh viên từ K65 trở về trước như sau:

  1. Thời gian sinh viên đăng ký online: 20/09-24/09
  2. Thời gian thu lệ phí với các trường hợp đăng ký ở KTX: Ngay khi sinh viên lên học kỳ I/2021-2022 theo lịch của nhà trường
  3. Mức thu và đối tượng xếp ở:
STT Nhà Đối tượng xếp ở Lệ phí ở/ SVCQ/tháng Ghi chú
1 B3, ½ B6 K64, 65 (Nam, nữ) 250.000
2 B5 K64, 65 (Nam, nữ) 250.000
3 B5b K62 hệ kỹ sư, CH, NCS, 63, 64, CĐN 220.000
4 ½ B6 K65, 64 (nam, nữ) 315.000
5  B8, B13 K62 hệ kỹ sư, 64, 63, CĐN, NCS, CH 180.000
6 B9 phòng 10 K65 (Nam, nữ) 450.000
7 B9 phòng 8 K65 (Nam, nữ) 580.000
8 B9 phòng 6 K65 (Nam, nữ) 800.000
9 B10 K64, 65 (Nam, nữ) và diện chính sách 260.000
10 B13b K62 hệ kỹ sư, CH, NCS, 63, 64, CĐN 220.000
  • Sinh viên tại các nhà bắt buộc phải có tài khoản online và đăng ký phòng ở trên hệ thống đăng ký trực tuyến: http://ktx.hust.edu.vn. Nếu không có tài khoản sẽ không được xếp. Riêng với những sinh viên đã ở các nhà và có tài khoản trong kỳ II/2020-2021 thuộc diện xếp kỳ I/2021-2022 có nhu cầu ở KTX liên hệ trực tiếp cán bộ quản nhà làm thủ tục chuyển kỳ online và đóng lệ phí.
  • Tiền nước: 30.000 đ/ sv/ tháng với sinh viên các nhà không khép kín, tạm thu 30.000 đ/tháng đối với sinh viên các nhà khép kín (tương ứng với 3.5 m3/sv/tháng). Trung tâm sẽ theo dõi đồng hồ nước sử dụng của các phòng hàng tháng, đối với phòng nào vượt mức sẽ tiến hành thu bổ sung.
  • Tiền điện SV thanh toán theo chỉ số tiêu thụ trên công tơ hàng tháng.
  • Hệ cao đẳng, cao học, nghiên cứu sinh, văn bằng 2, tại chức thu thêm 40.000 đ/ sv/tháng so với mức thu quy định/ sv chính quy.
  • Trong trường hợp đặc biệt, CBQN có thể điều chuyển phòng ở của sinh viên so với đăng ký ban đầu.
  • Riêng với Sinh viên K66 sẽ có thông báo đăng ký sau.