Thông báo kế hoạch xếp ở và thu lệ phí kỳ I/2020-2021

TRUNG TÂM QUẢN LÝ KÝ TÚC XÁ THÔNG BÁO

 • Căn cứ vào kế hoạch xếp ở của sinh viên nội trú KTX năm học 2020-2021
 • Căn cứ vào quyết định số 1137/QĐ-ĐHBK-TTQL KTX của Hiệu trưởng Trường ĐHBK Hà nội ký ngày 31/07/2020 về việc thu lệ phí của sinh viên nội trú KTX từ năm học 2020-2021
 • Căn cứ vào nhu cầu ở của sinh viên nội trú KTX kỳ I/2020-2021

Nhà trường và Trung tâm QL KTX xin thông báo thời gian thu lệ phí và mức thu lệ phí xếp cho sinh viên các khóa như sau:

 1. Thời gian sinh viên đăng ký online: 01/09-10/09
 2. Thời gian thu lệ phí với các trường hợp đăng ký ở KTX:
 • 11/09 -12/09 thu tiền tại phòng trực CBQN. Sau ngày 12/09 nếu sinh viên không đến nộp lệ phí thì đăng ký không còn hiệu lực, Trung tâm sẽ tiếp tục xếp cho những bạn có nhu cầu.
 1. Mức thu và đối tượng xếp ở:
STT Nhà Ngày đăng ký online với sv ở kỳ trước Ngày đăng ký online với sv mới có nhu cầu Đối tượng xếp ở Mức thu / SVCQ
1 B3, ½ B6 01/09-05/09 06/09-10/09 K64 (Nam, nữ) 250.000
2 B5 01/09-05/09   K64, 65 (Nam, nữ) 250.000
3 B5b 01/09-05/09 06/09-10/09 K61 hệ kỹ sư, CH, NCS, 62, 63, 64, CĐN 220.000
4 ½ B6 01/09-05/09 06/09-10/09 K65, 64 (nam, nữ) 315.000
5 B7, B8, B13 01/09-05/09 06/09-10/09 K61 hệ kỹ sư, 64, 62, 63, CĐN, NCS, CH 180.000
6 B9 phòng 10 01/09-05/09   K65, 64 (Nam, nữ) 450.000
7 B9 phòng 8 K65, 64 (Nam, nữ) 580.000
8 B9 phòng 6 K65, 64 (Nam, nữ) 800.000
9 B10 01/09-05/09 06/09-10/09 K63, 64 (Nam, nữ) 260.000
10 B13b 01/09-05/09 06/09-10/09 K61 hệ kỹ sư, CH, NCS, 62, 63, 64, CĐN 220.000
 • Sinh viên tại các nhà bắt buộc phải có tài khoản online và đăng ký phòng ở trên hệ thống đăng ký trực tuyến: http:// ktx.hust.edu.vn. Nếu không có tài khoản sẽ không được xếp. Riêng với những sinh viên đã ở các nhà và có tài khoản trong kỳ II/2019-2020 thuộc diện xếp kỳ I/2020-2021 có nhu cầu ở KTX liên hệ trực tiếp cán bộ quản nhà làm thủ tục chuyển kỳ online và đóng lệ phí.
 • Tiền nước: 30.000 đ/ sv/ tháng với sinh viên các nhà không khép kín, tạm thu 30.000 đ/tháng đối với sinh viên các nhà khép kín (tương ứng với 3.5 m3/sv/tháng). Trung tâm sẽ theo dõi đồng hồ nước sử dụng của các phòng hàng tháng, đối với phòng nào vượt mức sẽ tiến hành thu bổ sung.
 • Tiền điện SV thanh toán theo chỉ số tiêu thụ trên công tơ hàng tháng.
 • Hệ cao đẳng, cao học, nghiên cứu sinh, văn bằng 2, tại chức thu thêm 40.000 đ/ sv/tháng so với mức thu quy định/ sv chính quy.
 • Trong trường hợp đặc biệt, CBQN có thể điều chuyển phòng ở của sinh viên so với đăng ký ban đầu.
 • Riêng với Sinh viên K65 sẽ có thông báo đăng ký sau.

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM QL KTX