Thông báo kế hoạch xếp ở và thu lệ phí kỳ I/2019-2020 (tất cả các nhà)

Nhà trường và Trung tâm QL KTX xin thông báo thời gian thu lệ phí và mức thu lệ phí xếp cho sinh viên các khóa như sau:

  1. Thời gian sinh viên đăng ký online: 19/08-27/08 (tuỳ theo từng nhà, chi tiết trong thông báo)
  2. Thời gian thu lệ phí với các trường hợp đăng ký ở KTX:
  • 28-29/08 với sinh viên đã ở kỳ II/2018-2019 tiếp tục ở kỳ I/2019-2020 tại phòng trực CBQN
  • 30-31/08 với sinh viên đăng ký thành công phòng ở online trên hệ thống tại phòng trực CBQN.

Chi tiết xem tại: TB1-KTX-Thong-bao-xep-o-cac-khoa-20191

Trân trọng !

office 2013 satın al