THÔNG BÁO : Đăng ký ở nội trú KTX kỳ I- năm học 2019-2020 cho sinh viên K64


THÔNG BÁO Đăng ký ở nội trú KTX kỳ I- năm học 2019-2020 cho sinh viên K64

Trung tâm QL KTX xin trân trọng thông báo thông tin xếp ở kỳ I/2019-2020 cho sinh viên K64 như sau

 1. Nhà xếp ở
   • B3 & B9
   • Riêng sinh viên diện chính sách ưu tiên xếp nhà B3.

Lưu ý: Sinh viên thực hiện quy trình đăng ký tài khoản và nộp tiền theo hướng dẫn ở thông báo: http://ktx.hust.edu.vn/thong-bao-dang-ky-online-o-noi-tru-ktx-ky-i-nam-hoc-2019-2020-cho-sinh-vien-k64/

 1. Thời gian đăng ký và nộp lệ phí: 10/08-20/08/2019
 2. Thời gian ở: Tính từ ngày 01/09/2019 đến ngày 31/01/2020 (5 tháng). Trong trường hợp sinh viên chưa có chỗ ở khi nhập học, Trung tâm QL KTX vẫn tạo điều kiện cho sinh viên được ở từ 10/08/2019.
 3. Đối tượng xếp ở: K64
 4. Đối tượng ưu tiên:
  • Sinh viên diện chính sách (con thương binh, liệt sỹ, bệnh binh, chất độc hóa học, vùng sâu vùng xa, biên giới, hải đảo, dân tộc….).
  • Nữ sinh.
  • Sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.
  • Sinh viên ngoại tỉnh.
 1. Các khoản thu lệ phí:
 • Trang bị ban đầu: Thu 1 lần đầu năm
 • Tiền ở và tiền nước sinh hoạt: Thu 5 tháng/SV
 • Tiền điện sinh viên đóng theo công tơ sử dụng hàng tháng sẽ thông báo về các phòng.
STT Nhà Nội dung thu Tổng (5 tháng/sv) Ghi chú
Trang bị ban đầu Tiền ở (1 tháng/sv) Tiền nước (1tháng/sv)
1 B3 200.000 230.000 30.000 1.500.000 Phòng 10 người, vệ sinh khép kín
2 B9- CLC 200.000 420.000 30.000 2.450.000 Phòng 10 người, vệ sinh khép kín, có điều hòa, nóng lạnh.
3 B9- CLC 200.000 525.000 30.000 2.975.000 Phòng 8 người, vệ sinh khép kín, có điều hòa, nóng lạnh.
4 B9- CLC 200.000 700.000 30.000 3.850.000 Phòng 6 người, vệ sinh khép kín, có điều hòa, nóng lạnh
 1. Hình thức đăng ký và đóng lệ phí:
  • Cách 1: Đăng ký online và chuyển khoản theo thông báo số: 32/TB- TT QL KTX ngày 06/08/2019 về việc đăng ký online ở nội trú kỳ I/2019-2020
  • Cách 2: Đăng ký trực tiếp và đóng lệ phí tại P101- B9- Trung tâm QL KTX đồng thời đăng ký online tại thời điểm đăng ký
 1. Nếu cần hỗ trợ, sinh viên vui lòng gọi điện thoại theo số 024 3869 2942.

 

 

office 2019 satın al