THÔNG BÁO CỦA TRUNG TÂM QL KTX

Hiện nay Trung tâm QL KTX đang xếp ở cho sinh viên vào các nhà trong khu nội trú KTX theo lịch học của nhà trường.

Vậy Trung tâm QL KTX trân trọng thông báo để sinh viên được biết. Yêu cầu sinh viên trước khi vào các tòa nhà ở phải quét QR code đặt ở tại mỗi tòa nhà và tuân thủ thông điệp 5K của Bộ Y tế.