Thau rửa bể cho sinh viên tại Trung tâm QL KTX

Ngày 20- 21/06, để đảm bảo nguồn nước sinh hoạt cho sinh viên nội trú KTX, theo định kỳ Trung tâm đã tiến hành thau rửa bể nước tại trạm bơm giếng khoan và bể chứa nước tổng cho sinh viên nội trú KTX.
Trung tâm xin thông báo để sinh viên nội trú KTX được biết

office 2016 lisans satın al