HT3 – Tiệm giặt là

Địa điểm: Nhà hồng xanh, cạnh Hội trường B6 – Ký túc xá

Giờ mở cửa: 09:00 – 13:00, 14:00 – 21:00 hàng ngày