HT2 – Tiếp nhận phản ánh, xử lý sự cố

Khi gặp các vấn đề liên quan đến An ninh trật tự – Vệ sinh môi trường – Điện nước hư hỏng, bạn hãy gửi hỗ trợ, phản ánh trên Hệ thống dịch vụ KTX trực tuyến tại ktx.hust.edu.vn; NGAY LẬP TỨC hệ thống sẽ gửi tin nhắn thông báo đến điện thoại Lãnh đạo TT (để chỉ đạo) và CBQL (để xử lý).
———
Hướng dẫn:
– B1: Sinh viên đăng nhập vào Hệ thống tại: ktx.hust.edu.vn
– B2: Khởi tạo yêu cầu tại mục Hỗ trợ, phản ánh.
Lưu ý: Sinh viên lưu ý lựa chọn trạng thái Cần gấp/Không cần gấp theo đúng tính chất sự việc.