HT4 – Không gian học tập chung

Địa điểm: Tầng 5 – Nhà B10

Giờ mở cửa: 09:00 – 22:00 hàng ngày