HT6 – Nhà để xe

Liên hệ: VP Trung tâm QL Ký túc xá