HT1 – Hệ thống quản lý CSAM

CSAM là Hệ thống quản lý do TT Quản lý KTX phát triển với mục tiêu số hóa thông tin sinh viên lưu trú, hỗ trợ công tác quản lý và kết nối với sinh viên.