TT Quản lý KTX

Tổ chức, quản lý toàn diện khu KTX sinh viên. Bố trí xếp ở sinh viên nội trú đúng đối tượng, số lượng, đảm bảo thu lệ phí lưu trú của sinh viên nộp về trường đúng qui định; Đảm bảo đủ các điều kiện phục vụ sinh hoạt và học tập của sinh viên nội trú:

Điện, nước sinh hoạt, dịch vụ ăn uống.

An ninh trật tự, vệ sinh môi trường

Hoạt động thể thao và văn hoá tinh thần trong khu KTX.