THÔNG BÁO: Đăng ký ở nội trú KTX kỳ I- năm học 2020-2021 cho SV K65

THÔNG BÁO: Đăng ký ở nội trú KTX kỳ I- năm học 2020-2021 cho SV K65

News
Trung tâm QL KTX xin trân trọng thông báo thông tin xếp ở kỳ I/2020-2021 cho sinh viên K65 như sau Nhà xếp ở: B5, B6, B9 Thời gian mở đăng ký và nộp lệ phí: Từ 05/10 đến khi hết chỗ. Thời gian ở: Kỳ I/2020-2021. Đối tượng xếp ở: K65 Đối tượng ưu tiên: Sinh viên diện chính sách (con thương binh, liệt sỹ, bệnh binh, chất độc hóa học, vùng sâu vùng xa, biên giới, hải đảo, dân tộc….). Nữ sinh. Sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Sinh viên ngoại tỉnh. Các khoản thu lệ phí: STT Nhà Nội dung thu Tổng (5 tháng/sv) Ghi chú Trang bị ban đầu Tiền ở (1 tháng/sv) Tiền nước (1tháng/sv) 1 B5, B6 200.000 250.000 30.000 1.600.000 Phòng 10…
Read More