Thông báo về thời gian chi trả tiền miễn giảm do covid 19 cho sinh viên kỳ II/2019-2020

Thông báo về thời gian chi trả tiền miễn giảm do covid 19 cho sinh viên kỳ II/2019-2020

News
Trung tâm QL KTX thông báo: Căn cứ vào quyết định số 867/QĐ-ĐHBK- TT QL KTX về việc miễn và giảm lệ phí ở, nước sinh hoạt đối với sinh viên nội trú KTX kỳ II/2019-2020 Trung tâm QL KTX sẽ tiếp tục chi trả tiền miễn giảm lệ phí ở và nước sinh hoạt cho những sinh viên đã ở kỳ II/2019-2020 do khai nhầm các thông tin tài khoản, chủ tài khoản… tại văn phòng trung tâm QL KTX- P103- B9 trong thời gian từ 16/09-30/09/2020. (DS-sinh-viên-chưa-nhận-tiền-covid-19) Sau thời gian nói trên, nếu sinh viên không tới nhận tiền, Trung tâm QL KTX sẽ gửi danh sách về Phòng Tài chính- Kế toán của Nhà trường và không có trách nhiệm chi trả nữa. Vậy trung tâm QL…
Read More
Thông báo kế hoạch xếp ở và thu lệ phí kỳ I/2020-2021

Thông báo kế hoạch xếp ở và thu lệ phí kỳ I/2020-2021

News
TRUNG TÂM QUẢN LÝ KÝ TÚC XÁ THÔNG BÁO Căn cứ vào kế hoạch xếp ở của sinh viên nội trú KTX năm học 2020-2021 Căn cứ vào quyết định số 1137/QĐ-ĐHBK-TTQL KTX của Hiệu trưởng Trường ĐHBK Hà nội ký ngày 31/07/2020 về việc thu lệ phí của sinh viên nội trú KTX từ năm học 2020-2021 Căn cứ vào nhu cầu ở của sinh viên nội trú KTX kỳ I/2020-2021 Nhà trường và Trung tâm QL KTX xin thông báo thời gian thu lệ phí và mức thu lệ phí xếp cho sinh viên các khóa như sau: Thời gian sinh viên đăng ký online: 01/09-10/09 Thời gian thu lệ phí với các trường hợp đăng ký ở KTX: 11/09 -12/09 thu tiền tại phòng trực CBQN. Sau…
Read More