Thông báo về việc đăng ký ở kỳ 1 năm học 2019-2020 (20191)

Thông báo về việc đăng ký ở kỳ 1 năm học 2019-2020 (20191)

News
Hiện nay có nhiều bạn sinh viên hỏi về việc đăng ký ở KTX, để sinh viên nắm được thông tin, Trung tâm Quản lý Ký túc xá thông báo kế hoạch đăng ký ở kỳ 1 năm học 2019-2020 (20191) dự kiến như sau: Phương thức đăng ký: Đăng ký và xếp phòng trực tuyến trên Hệ thống phần mềm của Ký túc xá. Đối với khóa K64: dự kiến tổ chức đăng ký và xếp phòng trực tuyến sau khi Nhà trường công bố danh sách trúng tuyển (hướng dẫn đăng ký sẽ kèm theo thông báo của Nhà trường và trên Hệ thống trực tuyến của KTX). Đối với các khóa K63 trở về trước: dự kiến tổ chức đăng ký và xếp phòng trực tuyến sau…
Read More